Adverbis

Els adverbis en -ment

En la coordinació de dos o més adverbis en -ment, preferim la forma plena de tots els adverbis. Evitem la reiteració d’adverbis acabats en -ment amb expressions alternatives.

Va exposar el balanç fiscal succintament i clarament.
Vull que revisis la llista de convidats de manera ràpida i precisa.

La doble negació

Reforcem el valor negatiu dels mots ningú, res, cap, gens, enlloc, mai, tampoc amb l’adverbi no en posició preverbal, com també les expressions en ma vida i en absolut, i la locució ni... ni... En les obres literàries, respectem l’absència de l’adverbi...