Alfabetització

Alfabetització

La ce trencada s’alfabetitza com si representés una ce.

marcada
marçada
marcador
marçal
marcar

La ela geminada i els dígrafs ll, ny i rr s’ordenen com la suma de dues lletres qualssevol.

cristall
cristal·lí
cristallina
cristal·litzar

campana
campaniforme
campanya
campar

ironia
irracional
irrupció
isabelí

Les paraules que només es diferencien d’una altra per un signe diacrític s’ordenen primer pel mot sense diacrític.

llac
llaç

armilla
armil·la

Vila Abadal
Vila-Abadal

riba
Riba, la

Les paraules accentuades es classifiquen segons els diacrítics...