Bibliografia

Gramàtiques

BADIA I MARGARIT, Antoni M. (1994). Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. “Biblioteca Universitària”, 22.

Documents de la Secció Filològica (1990). Vol. I. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Documents de la Secció Filològica (1992). Vol. II. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Documents de la Secció Filològica (1996). Vol. III. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Documents de la Secció Filològica (2003). Vol. IV. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

Documents normatius 1962-1996 (1997). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.

FABRA...