Articles

L’apostrofació

S’escriu l’article apostrofat en els casos dubtosos següents:

  • Davant d’abreviatures, d’acord amb la normativa.

l’adapt. (l’adaptador), l’esq. (l’esquerra), l’Il·ltre. Sr. (l’Il·lustre Senyor)
Però: la il·lustr. (la il·lustració), la urb. (la urbanització)

  • Davant de sigles llegides com acrònims apostrofem l’article definit d’acord amb la normativa, atenent al gènere de la sigla. Davant de essa líquida només apostrofem l’article definit masculí.

l’IEC, l’OMIC, l’START (l’Strategic Armament Reduction Treaty), l’ONU, l’URSS, la IUPAC, la SFIO (la Section Française de l...