Discurs estilístic

A Enciclopèdia Catalana, el català estàndard és l’usual, i el registre lingüístic de cada text (culte, divulgatiu, col·loquial) s’adaptarà a qui va dirigida l’obra. Cal advertir les incongruències que presentin textos escrits en una varietat altra que la central o textos escrits en un registre col·loquial. En casos particulars, indicats especialment per l’editor de l’obra, admetem l’ús d’altres varietats dialectals i vetllem per la seva coherència. Així mateix, pretenem la redacció d’un llenguatge no discriminatori i, doncs, preferim l’ús de formes col·lectives que inclouen els dos gèneres (c...