Referències bibliogràfiques

Les monografies

Les referències bibliogràfiques consten de: nom de l’autor/a o autors, data de publicació, títol complet (i subtítol complet si n’hi ha), número de pàgines, número del volum o nombre de volums (si n’hi ha més d’un), número de l’edició si no és la primera, ciutat on s’ha publicat, editorial, col·lecció i número (si el llibre forma part d’una col·lecció).

Autoria

Els cognoms i les conjuncions que uneixen dos cognoms d’una mateixa persona s’escriuen amb versaletes. L’ordre de citació sempre és cognom i nom.

LLUÍS, J.-L. (2000). El crim de l’escriptor cansat. Barcelona...