Pronoms

Els pronoms personals

S’empren els pronoms forts només per a referir-se a persones, no pas a objectes inanimats. Aquest ús pot resoldre’s amb pronoms febles, pronoms relatius o un canvi de la redacció.

A l’estiu deixem les claus del pis als veïns, que en tenen cura.
[A l’estiu deixem les claus del pis als veïns, que tenen cura d’ell.]
Va exposar les fotografies dels darrers trenta anys, algunes de les quals són inèdites.
[Va exposar les fotografies dels darrers trenta anys, algunes d’elles són inèdites.]
Ha superat els riscos de l’operació, malgrat la dificultat.
[Ha superat els...