Tipus de lletra

Rodona

S’escriuen en rodona els casos següents:

  • Textos sagrats, excepte els llibres dins la Bíblia.

l’Alcorà, la Bíblia, el Talmud
el Nou Testament, les Sagrades Escriptures
Però: Pentateuc, Levític

  • Pàgines web.

www.enciclopedia.cat, www.ub.edu, www.vilaweb.cat

  • Lleis i documents oficials.

l’Estatut, la Constitució
Llei de residus, Projecte de llei del Consell de les Arts, Proposició no de llei a favor del programari lliure, Proposta de resolució sobre els drets lingüístics

  • Parts d’una obra i articles entre cometes. També s’indiquen en rodona entre cometes els poemes i les...