Criteris de traducció

Criteris de traducció

Com a criteri general, optem pel sistema de transcripció dels alfabets no llatins (com en els documents de l’Institut d’Estudis Catalans, el Gran Larousse català i el llibre d’estil de l’Avui). Les formes transliterades de la Gran enciclopèdia catalana remetran a les transcrites.

Es tradueixen els noms que tenen tradició en la nostra llengua. Si el nom català pogués dificultar la situació geogràfica, n’anotarem la procedència.

Escola Nacional d’Administració (París, França), Universitat de Notre-Dame (Indiana, EUA)

Les obres de creació

Es tradueixen les...