Verbs

Les formes personals

El passat simple i el passat perifràstic

Utilitzem el passat simple en totes les obres de caràcter enciclopèdic. Escrivim el passat perifràstic en els llibres de text, infantils i juvenils; evitem les formes vares, vàrem, vàreu, varen.

El príncep va muntar a cavall i se’n va anar a córrer món.

Acceptem l’alternança del passat perifràstic i el simple en textos en què l’ús del temps compost podria fer-se massa reiteratiu.

El primer text escrit originàriament en català, les Homilies d’Organyà, va aparèixer entre el segle XI i el XIII. A partir del segle XIII s...