Carbó, petroli i gas natural

El 88% de l’energia que es consumeix en l’actualitat al planeta prové dels combustibles fòssils: carbó, petroli i gas natural. És veritat que s’empren també altres for- mes d’energia i que la recerca sobre energies alternatives es troba en graus diversos d’avenç, però a hores d’ara el gruix principal del consum energètic encara se sosté en aquests combustibles orgànics. D’on prové aquesta energia fossilitzada?

La conservació de matèria orgànica, ni que sigui transformada, constitueix un fenomen força excepcional a la natura. En condicions habituals els organismes descomponedors, en presència...