Gaia: és viva la Terra?

Gaia era una divinitat de la mitologia grega, premiadora dels homes que respectaven les lleis de la natura i sancionadora dels transgressors. Era la benevolent deessa de la Terra. Una suggestiva figura ecologista “avant la lettre”.

Primera edició de Gaia, de James Lovelock.

Gaia fou el nom suggerit pel novel·lista i premi Nobel William Golding al biòleg britànic James Lovelock, per a designar la seva hipòtesi sobre el comportament orgànic de la Terra. Segons la primera formulació de Gaia, el conjunt de tots els éssers vius del planeta pot ser considerat com una única entitat...