El temps: la quarta dimensió en geologia

Els paràmetres temporals que ens són immediats, com les hores, els dies, els mesos, els anys o fins i tot els segles, es mostren inservibles quan ens hem d’acarar a l’estudi de la història de la Terra. Els períodes geològics són molt més llargs. Per això, el temps és tota una quarta dimensió geològica.

A la nostra escala percebem el paisatge i la geografia com a immutables. Veiem les roques com a elements inerts dels quals, i només molt de tard en tard, ens arriben notícies d’una esllavissada, d’un terratrèmol o d’una erupció.

L’alçament progressiu d’una serralada, la meteorització...