El que cal saber de l’acne

  • L’acne és un trastorn cutani freqüent en l’adolescència, causat per l’alteració dels fol·licles pilosos. Aquesta alteració origina lesions diverses en la pell: pàpules, pústules, barbs o nòduls.
  • No sempre que hi ha barbs es tracta d’una acne. Cal tenir en compte que gairebé totes les persones tenen barbs en un moment de llur vida. La diagnosi, l’ha d’establir el metge, el qual decidirà si convé seguir un tractament.
  • Malgrat que tradicionalment s’ha dit que la dieta és un factor decisiu en la presentació de la malaltia, cap estudi no ha pogut demostrar-ho. Només en alguns casos hom constata...