Bartholinitis

És anomenada bartholinitis la inflamació de les glàndules de Bartholin, anomenades també glàndules vestibulars majors o glàndules paravaginals, dues estructures secretores de moc situades en la profunditat del vestíbul vaginal.

L’origen de la bartholinitis és habitualment una infecció, que pot ésser deguda a diversos gèrmens. Un dels microorganismes que infecta les glàndules de Bartholin amb una relativa freqüència és el bacteri Neisseria gonorrhoeae, causant de la gonocòccia, que se sol transmetre amb les relacions sexuals. També poden causar bartholinitis infeccions per d’altres gèrmens, com...