Prostatitis

Definició

És anomenada prostatitis la inflamació de la pròstata, que origina trastorns miccionals i dolor a la zona perineal o el baix ventre.

Causes i tipus

Hom diferencia diversos tipus de prostatitis segons la causa que presenten i l’evolució que segueixen.

La prostatitis bacteriana és causada pel desenvolupament de bacteris que arriben a la pròstata per diverses vies. La més comuna és la via ascendent, a través de la uretra, on de vegades els gèrmens han causat prèviament una uretritis. També es pot produir infecció prostàtica per via descendent, amb orina infectada procedent...