Càncer de trompes de Fal·lopi

És anomenat càncer de trompes de Fal·lopi el desenvolupament anòmal d’un grup de cèl·lules originàries dels teixits de les trompes uterines, que adopten característiques atípiques, es reprodueixen exageradament i formen una massa tumoral que tendeix a infiltrar-se per les estructures adjacents i a disseminar-se per òrgans allunyats formant metàstasis o tumors secundaris capaços de causar complicacions mortals.

El càncer de trompes de Fal·lopi és poc freqüent i representa menys del 0,5 % dels tumors malignes de l’aparell genital femení. En general es presenta després de la menopausa...