Endometritis

És anomenada endometritis la inflamació de la mucosa que cobreix interiorment l’úter, generalment causada per una infecció.

L’endometritis es presenta en general en el curs de l’anomenada malaltia inflamatòria pèlvica, trastorn en què es produeix un procés inflamatori de diversos òrgans de l’aparell genital i estructures adjacents, la principal alteració de les quals és la salpin-gitis o inflamació de les trompes de Fal·lopi. Els gèrmens causals poden arribar fins a l’endometri des dels genitals externs, i aleshores es produeix en primer lloc l’endometritis, i posteriorment s’infecten les...