Càncer de vagina

És anomenat càncer de vagina el desenvolupament anòmal d’un grup de cèl·lules originàries dels teixits vaginals, que adopten característiques atípiques, es reprodueixen exageradament i formen una massa tumoral que tendeix a infiltrar-se per les estructures adjacents i a disseminar-se per d’altres òrgans allunyats formant-hi metàstasis o tumors secundaris capaços de causar complicacions mortals.

El càncer de vagina és relativament poc freqüent, ja que representa solament l’1% dels tumors malignes de l’aparell genital femení. En general es manifesta després de la menopausa, entre 50 anys i 70...