Traumatisme genital extern

Són anomenades traumatismes genitals externs les lesions causades als òrgans genitals externs per un impacte. Poden ésser deguts a objectes tallants o penetrants, que originin lesions obertes, o per cops de gran intensitat que no arribin a esquinçar la pell i provoquin lesions tancades.

En aquesta obra, els traumatismes que afecten la part de la uretra que es troba per l’interior dels genitals externs són descrits en l’article que tracta dels traumatismes de les vies urinàries del capítol que correspon a l’aparell urinari.

Les lesions obertes poden ésser de diversa gravetat. Les més simples...