Endometriosi

Definició

És anomenat endometriosi un trastorn caracteritzat per la proliferació de teixit similar al que cobreix interiorment l’úter, o endometri, en localitzacions que no li corresponen, com és la paret uterina, les trompes uterines, els ovaris i fins i tot fora dels òrgans corresponents al sistema reproductor.

Tipus i causes

Hom diferencia dos tipus d’endometriosi, segons la localització del teixit endometrial anòmal: l’endometriosi externa i l’endometriosi interna.

L’endometriosi externa consisteix en la proliferació de teixit endometrial fora de l’úter. Es pot localitzar en...