Fisiologia del sistema reproductor

Al sistema reproductor, li correspon la funció bàsica de possibilitar la formació de nous individus, ja que els seus òrgans elaboren els elements necessaris i intervenen en les activitats sexuals amb les quals es posen en contacte els elements d’un sexe i de l’altre. A més, participa en la vida sexual, amb independència de la funció reproductora. Si bé les funcions bàsiques en ambdós sexes són equivalents, i fins i tot complementàries, i per bé que l’objectiu final és el mateix, es troben diferenciades completament.

Funcions bàsiques

La funció bàsica del sistema reproductor de qualsevol ésser...