Símptomes i signes patològics del sistema reproductor

Les malalties i els trastorns que afecten el sistema reproductor originen manifestacions molt diverses que poden produir diversos símptomes —molèsties subjectives—, o bé diversos signes, és a dir, alteracions objectives que poden ésser percebudes tant per la persona afectada com per d’altres. De totes maneres, moltes d’aquestes manifestacions són degudes en alguns casos també a alteracions que afecten predominantment òrgans que no corresponen al sistema reproductor, de manera que se n’ha d’aclarir l’origen amb el procediment diagnòstic més oportú en cada cas. Entre les manifestacions més...