Mastitis

Definició

És anomenat mastitis un trastorn caracteritzat per la inflamació de la mama, habitualment causat per una infecció.

Causes i tipus

La mastitis és deguda a la invasió dels teixits mamaris per gèrmens que, en reproduir-se, s’infiltren entre les seves cèl·lules. L’entrada de gèrmens es pot realitzar a través dels conductes excretors de les glàndules mamàries, especialment accessibles durant la lactància, ja que aleshores es troben dilatats i plens de secrecions. També poden entrar microorganismes a la mama a través d’obertures produïdes en la pell per ferides, gratament o...