Amenorrea

Definició

És anomenada amenorrea l’absència temporal o permanent de la menstruació, és a dir, l’hemorràgia vaginal que es presenta gairebé cada mes durant tota l’etapa de funcionalisme ovàric de la dona.

Causes i tipus

La manca d’hemorràgia uterina pot ésser deguda a una gran diversitat d’alteracions que afectin alguna de les estructures o els mecanismes que intervenen en el desenvolupament del cicle menstrual. Segons el moment de la vida en què es produeix l’amenorrea, hom en diferencia tres tipus: l’amenorrea fisiològica, l’amenorrea primària i l’amenorrea secundària.

L’amenorrea fisiològica...