Cataracta

Definició

La cataracta consisteix en l’opacificació del cristal·lí, una estructura intraocular que normalment és transparent, i es manifesta sobretot per la disminució de l’agudesa visual.

El cristal·lí és una estructura de forma biconvexa, situada darrere la pupil·la, que actua com a medi refractant, perquè desvia els raigs lluminosos. La propietat més significativa que presenta és que la forma és modificable, de manera que pot corbar-se i adequar el seu poder de refraéció per tal que les imatges dels objectes s’enfoquin sobre la retina i proporcionin una imatge nítida. D’altra banda...