Ptosi

És anomenada ptosi la caiguda de la parpella superior de manera que és impossible d’alçar-la i restablir la fenedura palpebral. L’origen d’aquest trastorn és una alteració motora que impedeix la contracció del múscul elevador de la parpella. Hi ha diversos tipus de ptosi segons l’origen que presenta.

La ptosi congènita és una afecció generalment hereditària deguda a una alteració nerviosa del nucli d’origen del nervi motor ocular comú. Pot ésser unilateral o bilateral. En aquest cas, es perd la funció del múscul elevador de la parpella, mentre que es manté la del múscul tarsal, que rep una...