Presbícia

Definició

La presbícia o presbiopia és un defecte de la refracció ocular degut a una disminució progressiva de la capacitat de l’ull per a enfocar els objectes propers, que es manifesta amb una visió propera borrosa a partir de l’edat adulta.

Freqüència i edat

La presbícia és extremament freqüent, ja que, com que es considera una manifestació del procés d’envelliment, gairebé tota la població en pateix en algun moment de la vida.

En general, el defecte es presenta cap a quaranta anys, bé que també pot aparèixer en altres edats. És estrany, però, que ho faci abans de trenta-cinc...