Retinoblastoma

Definició

El retinoblastoma és un tumor maligne de la retina, probablement d’origen hereditari.

Freqüència

El retinoblastoma és un tumor molt poc freqüent que afecta un infant de cada 20 000. Això no obstant, representa aproximadament un 2% dels tumors malignes infantils.

Causa

L’origen del retinoblastoma, com el dels altres tumors malignes que afecten l’organisme, no és gaire ben conegut.

Aquest tumor s’esdevé a partir d’una diferenciació anormal de les cèl·lules retinals embrionàries, procedents de les capes cel·lulars de la retina, que per causes desconegudes adopten...