Queratitis

És anomenada queratitis la inflamació de la còrnia, el disc transparent situat al pol anterior del globus ocular. Sovint s’associa a la inflamació de la conjun-tiva, una membrana transparent que cobreix el globus ocular al voltant de la còrnia, i aleshores l’afecció és denominada querato-conjuntivitis.

Les inflamacions del teixit corni poden tenir un origen variat. La queratitis pot ésser originada per una infecció, en general propagada des de la conjuntiva. Les infeccions poden ésser bacterianes o virals. De les degudes a virus, cal destacar la causada pel virus herpes. També es pot...