Queratocon

S’anomena queratocon una deformació progressiva de la còrnia, el disc transparent situat al pol anterior de l’ull, que s’allarga i adopta, com el seu nom indica, una forma cònica. En general, en són afectats ambdós ulls.

L’origen de la malaltia no és ben conegut, per bé que se sap que hi intervenen factors hereditaris. La deformació de la còrnia sol començar entre 10 anys d’edat i 20, i n’és afectat amb preferència el sexe femení.

Progressivament, la curvatura normal de la còrnia es modifica allargant-se i formant un con amb el vèrtex situat excèntricament. Alhora, s’aprima el teixit...