Mussol

És anomenada mussol la inflamació aguda d’origen infecciós de les glàndules sebàcies o sudorípares de les parpelles. Hi ha dos tipus de mussols, el mussol extern, que correspon a la inflamació d’una glàndula sebàcia de Zeis o una glàndula sudorípara d,e Moll, les quals desemboquen a la vora de la parpella, i el mussol intern, corresponent a la inflamació d’una glàndula sebàcia de Meibom, que desemboca a la cara interna de la parpella.

La infecció és deguda generalment a estafilococs, o, menys sovint, a estreptococs.

El mussol extern es presenta com una tumefacció arrodonida a la vora de...