Uveïtis anterior: iritis i irido-ciclitis

És anomenada uveïtis anterior la inflamació de les estructures que formen la part anterior de l’úvea, la capa mitjana de l’ull. Aquestes estructures són l’iris, una làmina circular acolorida formada per fibres musculars i al centre de la qual hi ha la pupil·la, i el cos ciliar, l’estructura vascular i muscular que continua a l’iris. En general, ambdues estructures s’inflamen conjuntament. Quan s’inflama preferentment l’iris, l’afecció és anomenada iritis, i, si també és inflamat el cos ciliar, irido-ciclitis.

La causa pot ésser variada: traumatismes, cossos estranys, afeccions del cristal...