Traumatisme, cos estrany i cremades

Definició

Són anomenades traumatismes oculars les contusions i les ferides provocades en les estructures oculars o llurs annexos a causa d’impactes externs. Els cossos estranys, és a dir, qualsevol objecte petit que es localitzi en les estructures oculars, poden provocar-hi ferides o complicacions. Les cremades, tant les degudes a productes càustics com les provocades per l’escalfor, generen unes alteracions metabòliques als teixits oculars que els poden destruir.

Causes i tipus

Els traumatismes del globus ocular són molt habituals. Les causes més freqüents són els accidents de...