Miopia

Definició

La miopia és un defecte de la refracció ocular en què les imatges procedents dels objectes distants són enfocades davant la retina, la capa sensorial de l’ull, i que es manifesta essencialment amb una visió llunyana borrosa.

Freqüència i edat

La miopia és una alteració molt freqüent. Es calcula que més del 15% de la població n’és afectada.

Aquest defecte se sol presentar a la fi de la infància i es va accentuant progressivament fins que s’estabilitza cap a 20 anys o 25. També és possible, però, que es presenti en altres edats o que evolucioni durant períodes més...