Fisiologia de l’aparell visual

La funció més important de l’aparell visual és la de percebre els estímuls lluminosos provinents de l’exterior i convertir-los en imatges conscients. Així, disposa d’una sèrie d’estructures la funció de les quals, simplificadament, es pot comparar a la de les que componen una cambra fotogràfica. La capa externa de l’ull, en especial l’escleròtica, fa de xassís; l’iris és comparable al diafragma, perquè regula l’obertura de la pupil·la per tal de deixar passar més o menys raigs lluminosos a l’interior de l’ull; el cristal·lí actua com a objectiu, ja que pot modificar la direcció dels raigs per...