El que cal saber de la dermatitis de contacte

  • La dermatitis de contacte és una inflamació cutània originada pel contacte d’una substància determinada amb la pell, bé perquè provoca una reacció al·lèrgica, bé perquè és molt irritant i provoca directament la inflamació.
  • La persona afectada per una dermatitis de contacte ha de col·laborar activament en la recerca de la substància responsable de l’alteració, mirant de fer memòria i esmentant al metge tota mena de substàncies i elements amb què ha estat en contacte.
  • Les proves efectuades per identificar la substància causant d’una dermatitis de contacte al·lèrgica poden tenir un resultat...