El que cal saber de la psoriasi

  • La psoriasi és una malaltia crònica de la pell, de causa desconeguda, que es caracteritza per la formació de pàpules o plaques vermelloses ben delimitades i cobertes d’escames blanquinoses que se’n desprenen.
  • Tot i que hom ha detectat una predisposició hereditària a patir la malaltia, per tal que es desencadeni cal que actuïn diversos factors, alguns dels quals és possible d’evitar. Per exemple, les infeccions de les vies respiratòries, sobretot quan no s’hi aplica un tractament immediat; un consum d’alcohol excessiu, els traumatismes, les cremades o les irritacions de la pell i les...