El que cal saber de les callositats

  • La callositat és una zona de pell engruixida que es forma en àrees sotmeses a fregaments repetits o a una pressió constant.
  • Cal ésser prudent en l’ús dels productes que les eliminen, com els emplastres o les pomades callicides. Aquests productes contenen substàncies ceratolítiques que provoquen l’estovament i el despreniment de la pell. Si en aplicar-los s’estenen sobre la pell sana, la podrien lesionar.
  • És perillós tractar d’extirpar les callositats amb objectes tallants si no es fa en unes condicions rigoroses d’asèpsia. En cas contrari, és possible que s’erosioni la pell i s’afavoreixi...