El que cal saber de les pigues i el nevus

  • El nevus és un increment localitzat de pigmentació cutània deguda a una acumulació de melanòcits o nevòcits.
  • Gairebé totes les persones en presenten, sobretot lentígens o pigues.
  • Segons els estudis efectuats en aquest sentit, hom calcula què tothom té entre 10 i 15 pigues, bé que pot ésser difícil de comprovar-ho perquè les coloracions i les formes són variades i, en general, només criden l’atenció les que es troben en les zones més visibles del cos. Els nevus es poden presentar des del naixement, però són més freqüents durant la infantesa i l’adolescència. En general, es mantenen iguals...