El que cal saber del mol·lusc contagiós

  • El mol·lusc contagiós és una infecció vírica de l’epidermis que origina l’aparició de pàpules arrodonides i petites del mateix color de la pell, que en general no provoquen molèsties.
  • La malaltia es contagia fàcilment per contacte directe, i la transmissió és molt freqüent a través de relacions sexuals.
  • Si hom no hi aplica el tractament adequat, és fàcil l’autocontagi d’una part del cos a una altra, i les lesions persisteixen indefinidament.