El que cal saber del vitiligen

  • El vitiligen és un trastorn de la pigmentació caracterítzat per l’aparició de zones de pell despigmentades a causa de la destrucció, d’origen desconegut, dels melanòcits de les àrees que en són afectades.
  • Aquesta alteració no es presenta des del naixement. Sol aparèixer entre quinze anys i vint-i-cinc. S’inicia amb unes taques blanques i petites ben delimitades que, en general, al cap d’un temps s’estenen i formen àmplies plaques despigmentades. Les taques solen ésser simètriques a les dues bandes del cos. Habitualment, es localitzen en les zones de pell que envolten els orificis del cos, al...