Del sabó als productes de perfumeria

España Comercial e Industrial. Álbum artístico, 1902.

El sabó fou el primer detergent conegut i utilitzat. La seva antiguitat és considerable.

Catalunya i la resta de l’Estat en produïen en abundància al començament del segle XIX. Es tractava del sabó anomenat dur, obtingut pel tractament dels olis o greixos amb sosa càustica, seguint el procediment descobert pel químic francès Leblanc. Era el sabó de batalla, utilitzat per a la higiene personal o per a la indústria, sota diferents formes i composicions. Barcelona, Sevilla, Alacant i les Balears es distingien per la quantitat de...