Farmacèutics i adroguers

La indústria farmacèutica, tal com avui l’entenem, té un doble origen a Catalunya: els farmacèutics i els comerciants en drogues.

En començar el segle XIX l’antic apotecari s’havia convertit en farmacèutic, tot i que es mantenia encara el nom popular. L’any 1804 s’havia creat a Madrid el Real Colegio de Farmacia. A Barcelona, la primera institució d’aquesta mena fou el col·legi de Sant Victorià, creat el 1815, nucli de la futura Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, que es posà en marxa el 1845. Ambdues institucions quedaren al marge de la Junta de Comerç de Catalunya, que...