Els colors de l'anilina. Els colorants artificials

Fins a mitjan segle XIX, totes les matèries tintòries tenien un origen vegetal, animal, mineral o eren productes d’elements químics bàsics. No existien els colors de síntesi, els fets al laboratori, producte d’una reacció química. Els primers industrials de la química treien el màxim partit dels colors naturals que es trobaven a la naturalesa, els afinaven i els aplicaven.

L’aparició dels colorants artificials, producte de síntesi, provocà una autèntica revolució industrial. L’oferta dels naturals estava limitada per la planta, l’animal o el mineral que el proporcionava. Es tractava molt...