La Societat Espanyola de Carburs Metàl·lics

La Societat Espanyola de Carburs Metàl·lics.

La Societat Espanyola de Carburs Metàl·lics no era espanyola sinó suïssa per l’origen del seu capital. El grup promotor fou la Société d’Entreprises Elèctriques, amb domicili a Ginebra. L’empresa es constituí a Madrid el 19 de novembre de 1897, amb un capital d’un milió de pessetes.

L’objectiu primer de l’empresa era l’aprofitament de la tecnologia pròpia en el sector dels forns elèctrics. En aquell moment, el producte de forn elèctric més rendible era el carbur de calci, base del gas acetilè. D’aquí el nom de “carburs metàl·lics” de l...