Els fabricants d’àcids

L'àcid sulfúric, el pare de la indústria

Anunci de productes químics a l'Anuario de la Exportación, 1901.

La indústria química moderna comença l’any 1749, quan uns escocesos iniciaren la fabricació de l’àcid sulfúric, mitjançant el sistema de les cambres de plom (Nadal, “La química”, dins HECC, vol. 6, pàg. 149).

Orellana, un dels comentaristes més coneguts de la indústria catalana del segle XIX, diu de l’àcid sulfúric que és el pare de la indústria (Reseña Exposición 1860, pàg. 84 i “Eco de la Producción”, 1881, pàg. 410). És el més important dels àcids minerals i un reactiu...