Els artròpodes fòssils

L’estudi dels artròpodes fòssils s’ha concentrat, al nostre país, en alguns dels grups principals, de manera que el tractament que en donarem ací reflecteix més aviat el grau d’estudi emprès que no l’abundància real del grup en el nostre registre fòssil.

Exemplars fossilitzats de concostracis (a dalt), procedents del Paleozoic de Mallorca, i d’una aranya (a baix), trobada a la Cabrua (Pallars).

Jordi Vidal / Feliu Calafat-Bartomeu Saez; Xavier Martínez

Entre els crustacis, no farem un tractament a fons dels concostracis que, no obstant això, són abundants...