Els braquiòpodes fòssils

Característiques generals

Morfologia general dels braquiòpodes, en visió dorsal (A, B, C) anterior (A’, B’, C’) i lateral (A", B", C"), i estructura del braquidi (A’", B’", C"). A Sellithyris sella, terebratúlid de l’Aptià de Morella (× 1, 2), que mostra el forat permesotírid, la comissura frontal amb sulciplicació i la lateral amb una inflexió ventral en l’últim terç anterior. B Almerarhynchia virgiliana, rinconèl·lid del Maastrichtià de Fígols (× 1, 8), amb el forat funcional, Uniplicació a la comissura frontal, i les crures de tipus radulífer, acabades en expansions triangulars....