Els graptòlits

Colònia de graptòlits monogràptides conservada excepcionalment en volum, en una llicorella siluro-devoniana de Cervelló (Baix Llobregat). La colònia, que fa uns 16 mm d’amplada, ha conservat el seu volum gràcies a la substitució, durant el procés de fossilització, del seu periderm o esquelet per minerals de ferro (als quals cal atribuir el to grogós que pren la mostra). La disposició radial dels rabdosomes suggereix l’existència d’un pneumatòfor o aparell surador, al qual devien anar units els individus vius (zooides).

Jordi Vidal / MGB.

Els graptòlits constitueixen un grup d...